Teatre
Francesc Amaro

Formació teatral & Director

L’escola

Teatre Francesc Amaro

Cursos disponibles

Curs eminentment pràctic i vivencial on els exercicis serviran per desinhibir, per desbloquejar i per expressar-nos, així com  introduir-nos en la tècnica actoral.

Exercicis de contacte i grup / Exercicis d´expressió corporal / Exercicis de respiració i veu / Exercicis d´expressió d´emocions i la seva dramatització / Introducció a la improvisació / Tècnica de la improvisació i treball per parelles.

Per a alumnes amb un afany de dedicació més ampli aquest curs aprofundeix en la tècnica de la improvisació per aplicar-la a textos teatrals i en el treball d’escenes.

Exercicis d’expressió corporal / Exercicis de desbloqueig emocional / Exercicis de respiració i veu / Incorporació d’un personatge / Improvisacions tenint en compte escenes / Treball del text / Assaig d’escenes per presentar-les en públic.

Adreçat a gent que vol experimentar i entenent la improvisació com un joc lúdic el curs aplica tècniques de desinhibició, potenciació de l’autoconfiança i la imaginació.

Com es juga al Matx d’Improvisació: Dinàmica del joc  / L’espai del joc /L’equip d’actors / Rols del joc / Targetes de consignes / Reglaments / Temps / Categories / Naturalesa / Matx d’improvisació: els dos equips competeixen.